Čak i nečemu beskonačno lijepom, nažalost dođe kraj pa tako i našem natječaju. Hvala vam na stotinama videa koje ste bez straha podijelili s nama i otkrivali nam beskonačne ljepote Hrvatske.

Izdvojiti ono najljepše iz beskonačno lijepog nije nimalo lako, ali nakon vijećanja, glasanja i dogovaranja, odlučili smo da je najbeskonačnije lijep video Zrmanja party.

d

Pravila nagradnog natječaja

“Beskonačnolijepanaša”

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Članak 1.

Organizator

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb, Hrvatska; upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080492341, OIB: 70133616033; (u daljnjem tekstu: Organizator), javno objavljuje pravila za nagradni natječaj koji će se odvijati sukladno odredbama ovih Pravila i primjenjivih propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrada (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj). Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici definirani u članku 3. prihvaćaju ova Pravila.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na Tele2 web stranici www.tele2.hr.

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 10. svibnja do 14. lipnja 2018. godine. Svrha Nagradnog natječaja je promocija usluga i proizvoda Organizatora. Nagradni natječaj će se provoditi na posebnoj web stranici www.beskonacnolijepa.hr.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), osoba koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika, sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji (u daljnjem tekstu: Sudionici). Sudionici koji su Tele2 korisnici te koji imaju dugovanje prema Tele2 ili na neki drugi način s Tele2 imaju narušen ugovorni odnos mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju, ali ne mogu ostvariti nagradu. Provjera navedenih povreda provodit će se prije uručenja nagrade.

Članak 4.

Koncept nagradnog natječaja

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je na posebnoj web stranici www.beskonacnolijepa.hr učitati video snimku u javnosti manje poznatih lokacija iz bilo kojeg dijela Hrvatske (prirodne ljepote ili građevine). Sudionik Nagradnog natječaja slanjem svoje video snimke potvrđuje da ista predstavlja njegovo autorsko djelo te da snimku nije preuzeo s internetskih stranica ili drugih izvora. Učitana video snimka bit će vidljiva na www.beskonacnolijepa.hr nakon što Sudionik ispuni odgovarajući obrazac, imenuje učitanu video snimku te istu učita na naznačenu web stranicu. Sudionik može u ovom Nagradnom natječaju sudjelovati s neograničenim brojem video snimki, ali može osvojiti samo jednu dnevnu nagradu.

Sudionik Nagradnog natječaja je isključivo odgovoran za sadržaj video snimke koju je prijavio na Nagradni natječaj. Sudionik Nagradnog natječaja ne smije objavljivati i distribuirati sadržaj koji bi povređivao prava trećih osoba, nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj, učitavati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim pravima, učitavati dokumente koji sadržavaju viruse ili bilo kakav software koji nanosi štetu, lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane posjetitelja stranice niti kršiti odredbe važećih zakona i propisa.

Organizator zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj unesen od strane Sudionika Nagradnog natječaja, ukoliko isti predstavlja kršenje odredaba važećih propisa u Republici Hrvatskoj, uvjeta ovog Nagradnog natječaja te ako se može smatrati uvredljivim ili štetnim na bilo koji način.

Za svaku učitanu video snimku na www.beskonacnolijepa.hr bit će dostupan gumb SVIĐA MI SE pomoću kojeg će biti moguće glasati za svaku video snimku. Također, svaku video snimku će biti moguće podijeliti na društvenoj mreži Facebook pomoći gumba PODIJELI.

Organizator za najbolje video snimke omogućuje dnevne i jednu glavnu nagradu. Video snimka koja na kraju svakog dana za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja (npr. 10. svibnja u 24:00 sati, 11. svibnja u 24:00 sati itd.) bude imala najveći broj prikupljenih SVIĐA MI SE u danu, osvaja DNEVNU NAGRADU. Nakon završetka Nagradnog natječaja odnosno 15. lipnja 2018. Organizator će, između video snimki koje su osvojile dnevne nagrade za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, izabrati najbolju koju će nagraditi GLAVNOM NAGRADOM.

Članak 5.

Dnevne nagrade i glavna nagrada

Organizator dodjeljuje 35 DNEVNIH NAGRADA i 1 GLAVNU NAGRADU.

1. Dnevna nagrada se dodjeljuje za video snimku koja na kraju svakog dana za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja (npr. 10. svibnja u 24:00 sati, 11. svibnja u 24:00 sati itd.) bude imala najveći broj prikupljenih SVIĐA MI SE u danu. Dobitnik dnevne nagrade osvaja korištenje tarife RASPALI i obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB bez plaćanja mjesečne naknade tijekom 12 mjeseci. Sve što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife i obveznog podatkovno paketa će se korisniku naplaćivati putem Tele2 računa za cijelo vrijeme korištenja tarife i obveznog podatkovnog paketa.

Nagrada se ostvaruje zasnivanjem ugovornog odnosa s Organizatorom bez obveznog trajanja ugovora za obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB i tarifu RASPALI za koje se, razumijevanja radi, mjesečna naknada u iznosu od 169,00 kuna neće naplaćivati 12 mjeseci. Nakon isteka 12 mjeseci Dobitnik može nastaviti ugovor uz plaćanje mjesečne naknade ili prestati koristiti Tele2 usluge.
U razdoblju od 12 mjeseci Dobitnik ne može mijenjati obvezni podatkovni paket i tarifu, prijeći na unaprijed plaćene usluge (bonove), prebaciti ugovor na drugu osobu niti prenijeti broj u drugu mrežu odnosno ukoliko to napravi prestaje mu gore opisana nagrada. U slučaju ukidanja tarife i obveznog podatkovnog paketa Dobitniku će se isti zamijeniti novima koji po svojim karakteristikama daju iste ili najsličnije koristi.

2. Glavna nagrada će se dodijeliti za jednu od video snimki koje će biti nagrađene dnevnim nagradama, a po izboru Organizatora. Dobitnik glavne nagrade osvaja korištenje tarife RASPALI i obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB bez mjesečne naknade zauvijek odnosno dok god je u Tele2 mreži i koristi tarifu RASPALI i obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB. Sve što nije uključeno u mjesečnu naknadu tarife i obveznog podatkovnog paketa će se Dobitniku naplaćivati putem Tele2 računa za cijelo vrijeme korištenja tarife i obveznog podatkovnog paketa.
Nagrada se ostvaruje zasnivanjem ugovornog odnosa s Organizatorom bez obveznog trajanja ugovora za obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB i tarifu RASPALI za koje se mjesečna naknada u iznosu od 169,00 kuna neće naplaćivati.
Dobitnik ne može mijenjati obvezni podatkovni paket i tarifu, prijeći na unaprijed plaćene usluge (bonove), prebaciti ugovor na drugu osobu niti prenijeti broj u drugu mrežu. Dobitnik može u svakom trenutku prestati koristiti dodijeljenu nagradu. U slučaju ukidanja tarife i obveznog podatkovnog paketa Dobitniku će se isti zamijeniti novima koji po svojim karakteristikama daju iste ili najsličnije koristi.

Video snimke koje su nagrađene dnevnim i glavnom nagradom postaju vlasništvo Organizatora.

Članak 6.

Preuzimanje nagrada

Video snimka koja prikupi najveći broj SVIĐA MI SE u danu i osvoji DNEVNU NAGRADU, sljedeći dan će biti objavljena kao VIDEO DANA na www.beskonacnolijepa.hr (npr. 11. svibnja najkasnije u 23:59 sati bit će objavljen VIDEO DANA 10. svibnja i tako redom). Dobitnika dnevne nagrade Organizator će u roku od najviše 5 radnih dana kontaktirati telefonskim pozivom na broj mobilnog telefona ostavljen pri učitavanju video snimke i s dobitnikom sklopiti ugovor na daljinu.
15. lipnja 2018. (dan nakon završetka Nagradnog natječaj) Organizator će objaviti NAJBOLJI VIDEO na www.beskonacnolijepa.hr koji osvaja GLAVNU NAGRADU. Dobitnika glavne nagrade Organizator će kontaktirati telefonskim pozivom na broj mobilnog telefona ostavljen pri učitavanju video snimke i s dobitnikom sklopiti ugovor na daljinu.

Članak 7.

Pogreške i neregularne prijave

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

  1. ukoliko poslane video snimke nisu u skladu s definiranim smjernicama Nagradnog natječaja;
  2. ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
  3. ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti;
  4. ukoliko vlasnik odabrane video snimke ne dostavi potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata;
  5. iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost Nagradnog natječaja.

Članak 8.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Dobitnik nagrade, dnevne i glavne, je jasnom i potvrdnom radnjom dao suglasnost da se njegovo ime i prezime objavi uz učitanu video snimku na www.beskonacnolijepa.hr , www.tele2.hr i na Tele2 Facebook, Instagram, Youtube i Twitter stranicama. Svako daljnje dijeljenje video snimke u digitalnim kanalima od strane Dobitnika i trećih osoba, nije u nadležnosti Organizatora.

Članak 9.

Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Nakon odigranog Nagradnog natječaja, u podatke o igraču se upisuju podaci o staratelju/skrbniku maloljetne osobe te ista osoba, prema i u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske dalje odlučuje o primitku te korištenju nagrade.

Članak 10.

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

Članak 11.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12.

Zaštita podataka sudionika

Prijavom u Nagradni natječaj Sudionici su jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove podatke u svrhu provođenja ovog Nagradnog natječaja, a to su isključivo: ime, prezime i broj mobilnog telefona.

Također, svi Sudionici su prijavom u Nagradni natječaj jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime i prezime uz učitanu video snimku tijekom 90 dana od dana završetka ovog Nagradnog natječaja, u svrhu promocije usluga i proizvoda Tele2. Kako je navedeno u članku 5. ovog Nagradnog natječaja video snimke koje su nagrađene dnevnim i glavnom nagradom postaju vlasništvo Organizatora.

Organizator će čuvati osobne podatke Sudionika Nagradnog natječaja sljedećih 90 dana od dana završetka istoga nakon čega će podaci biti uništeni. Tele2 će koristiti osobne podatke prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Sudionik ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka sudionika u tu svrhu. Razumijevanja radi, u tom slučaju Sudionik više neće ostvarivati, ukoliko još ostvaruje, daljnje pravo na nagradu.

Članak 13.

Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenih web stranica Organizatora.

10. svibnja 2018.